de10beste.nl

Help, hoe kom ik van die molshopen in mijn tuin af?

Elke tuin eigenaar kent het wel: heb je eindelijk je gazon netjes in orde, dan word je geplaagd door ontsierende molshopen. Hoe kom je er aan? En belangrijker nog; hoe kom je er van af? Ga op zoek naar de daders en ontdek wat ze daar onder de grond doen. Wanneer je er achter bent waarom een mol daar leeft en waarom hij die lelijke hopen zand of grond op je grasmat neerlegt, kun je aan bestrijding campagne beginnen. De mollen hebben kennelijk in jouw tuin hun territorium. Hun stelsel van gangen gaat door jouw laag tuingrond. De laag waar juist plantenwortels en graszoden hun vocht en voeding vandaan halen. Als een goede mollenverjager zul je deze kennis nodig hebben om van je mollen af te komen.

Leer het natuurlijk gedrag van de mol kennen

Een mol laat zich niet gemakkelijk verjagen. Hij heeft niet voor niets veel tijd en energie gestoken in het graven van een compleet gangenstelsel. Compleet met slaapnesten en ruim genoeg om een hele familie te huisvesten. Hij leeft hoofdzakelijk van wormen. Goed dat die in je tuin leven. Dat wel. Ze brengen lucht en voeding in de grond. Veel wormen is een overdaad aan voedsel voor familie Mol. De mol vangt wormen wanneer ze maar voorradig zijn. Al eet hij ze niet metteen op. Hij bewaart ze voor later. Om ze vers te houden verminkt hij de worm. Die kan niet meer vluchten maar blijft wel in leven. Als verse voedselvoorraad voor de mol in schrale tijden. 

Vlug als water

Zonder kennis van het gedrag van dit plaagdier, laat hij zich moeilijk vangen. In zijn vacht staan de haren loodrecht. Zo kan hij zich snel heen en terug door de gangen bewegen. Vangen met een klem kan. Maar het is ook afdoende om de mollen verjagen met carbid. Strooi wat resten carbid wat overblijft na het melkbus carbid schieten in de gang en hij neemt het hazenpad. Jij bent dan snel van de mollen verlost.