Wat moet je weten over de constructieberekening aanbouw?

Het is op verschillende manieren mogelijk om de bewoonbare oppervlakte van je woning uit te breiden. Eén van de mogelijkheden waar je op dit vlak voor kan kiezen is het realiseren van een zogenaamde aanbouw. Voor een dergelijke aanbouw geldt zoals de naam reeds aangeeft dat ze het mogelijk maakt om in de breedte de bewoonbare oppervlakte uit te breiden. Het realiseren van een dergelijke aanbouw is door de jaren heen ook ontzettend populair geworden. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat je deze niet zomaar kan bouwen. Een constructieberekening aanbouw laten uitvoeren is bijvoorbeeld een absolute vereiste. Is het voor jou niet helemaal duidelijk waarom dat nu precies het geval is? Blijf dan zeker en vast verder lezen!

Wat zijn de voordelen van een aanbouw?

Vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat heel wat mensen ervoor kiezen om in eerste instantie een kleinere woonst aan te schaffen. Deze keuze zorgt er in de praktijk echter niet zelden voor dat men op een bepaald moment te kampen heeft met een gebrek aan ruimte. Dat is natuurlijk vervelend. Het voorzien van een zogenaamde aanbouw maakt het dan mogelijk om de bewoonbare oppervlakte eenvoudig uit te breiden zonder dat er daarvoor een grote investering is vereist. Wel zijn er verschillende niet onbelangrijke eisen die hiervoor bestaan. Het laten maken van een constructieberekening aanbouw is bijvoorbeeld een absoluut belangrijk aandachtspunt. 

Wat doet een constructieberekening aanbouw eigenlijk?

Tijdens het uitvoeren van een constructieberekening aanbouw wordt er gecontroleerd hoeveel belasting de dragende delen van de constructie aankunnen. Dat is zeer belangrijk. Mocht dit niet gebeuren is het namelijk mogelijk dat er op verschillende manieren schade kan ontstaan aan het pand in kwestie. Dit bijvoorbeeld onder de vorm van scheuren die ontstaan, maar er zou zelfs zomaar ook sprake kunnen zijn van een (gedeeltelijke) verzakking van het pand. In ieder geval spreekt het voor zich dat, dat helemaal niet de bedoeling kan zijn. Door het laten uitvoeren van een constructieberekening is het gelukkig mogelijk om dit soort vervelende zaken te voorkomen.

Is een constructieberekening aanbouw verplicht of niet?

Mogelijks één van de belangrijkste vragen die mensen zich stellen heeft te maken met het feit of men al dan niet verplicht is om een constructieberekening aanbouw uit te laten voeren. Deze verplichting bestaat inderdaad. Dat is het gevolg van het feit dat een aanbouw realiseren toch wel een niet onaanzienlijke, vrij ingrijpende aanpassing vereist aan de constructie van het pand. Het is dan ook niet ondenkbaar dat als gevolg van deze ingreep de stabiliteit in het gedrang komt. Het is mede omwille van deze reden dat een constructieberekening eigenlijk als een absolute must wordt bestempeld. Het feit dat deze berekening bij wet is verplicht zorgt er ook voor dat je genoodzaakt zal zijn om stil te blijven staan bij de kosten die hiermee gepaard gaan.  

Voor het uitvoeren van een constructieberekening aanbouw liggen de gemiddelde kosten in de praktijk ergens rond de 300 à 500 euro. Hoeveel kosten je precies zal moeten betalen is uiteraard vooral afhankelijk van de grootte van de aanbouw evenals van de constructeur die je inschakelt.